INVESTÉR I BIOGAS

Investér i en ledende energikilde

En gruppe bestående af ni biogasanlæg er åben for finansiering.
Biogasanlæggene bliver realiseret og etableret i løbet af 2018 og 2019 af individuelle landmandsgrupper.

For detaljerede oplysninger om forretnings muligheden, klik her

Generelle oplysninger om biogas

Biogas er en bæredygtig klimaneutral gas, som kan opgraderes til naturgaskvalitet og injiceres i gasnettet, hvor det erstatter fossil naturgas. Afhængig af råmaterialer og produktionsform er biogas klassificeret som en energikilde med en dobbelt positiv klimaeffekt. Anvendelse er biogas er i sig selv kulstofneutral, og produktion af biogas reducerer emissioner i en bred vifte af potente klimagasemissioner, hvilket betyder, at biogasværdikæden aktivt fjerner klimaemissioner.